ERASMUS +
ZŠ T.G. Masaryka, Na Brněnce 1, Ivančice

On the Traces of Ancient Europe

Po stopách antické Evropy

Vážení rodiče, přátelé školy,

naše škola ZŠ T.G.M. je zapojena do mezinárodního projektu ERASMUS+, a nyní již víme, že projekt On the Traces of Ancient Europe získal finanční grant  z evropských fondů, a tak se můžeme směle pustit do práce. Po dobu dvou let budeme spolupracovat s dalšími partnery z evropských škol na projektu, a to od září 2019 do srpna 2021.

Cílem projektů je navázat přátelství učitelů a dětí z různých evropských zemí, motivovat je k výuce cizích jazyků, zlepšit jejich dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, přinést myšlenku evropského společenství do našich učeben, podporovat učení v učebních osnovách a rozvíjet komunikační dovednosti našich dětí prostřednictvím inovativního jazykového vzdělávání.

Děti a učitelé pocházejí z různých částí Evropy. V rámci partnerství existuje řada různých typů škol z různých ekonomických a sociálních prostředí, stejně jako různé zkušenosti s evropskými projekty. Tyto rozdíly přinesou bohatou různorodost myšlenek a zkušeností. 

Projekt On the Traces of Ancient Europe zahrnuje historické poznávání antického světa, na jehož poznatcích jsou postaveny základy moderní civilizace. Budeme rozplétat antické záhady a báje, které nás doprovázejí dodnes, hledat společné kořeny slov napříč evropskými jazyky, seznámíme se s antickými památkami našich projektových partnerů, pozveme odborníky z oboru historie a vydáme se za antickými vykopávkami do Itálie nebo Řecka. Vybraní žáci vycestují za svými vrstevníky do Chorvatska a ti nás na oplátku navštíví v Ivančicích.

Projekt přinese celou řadu zajímavých aktivit, rozvíjejících různorodé kompetence, dovednosti a znalosti ze zkoumané problematiky a poznání odlišných kultur. Projektové aktivity budou probíhat zejména ve škole a blízkém okolí, ale také virtuální cestou, tak, aby obohatily, co nejvíce z nás.

Mgr. Ivana Sugar